Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 44

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 44

Dit item is verlopen op 19-10-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor  : het kappen van een boom
  Locatie  : Sougnezstraat 10 6369 EJ Simpelveld
  Datum ontvangst : 13 oktober 2014
  Dossiernummer : 38243

• Voor  : realiseren wijnkelder
  Locatie  : Brewersstraat 4 te 6369 EN Simpelveld
  Datum ontvangst : 14 oktober 2014
  Dossiernummer : 37490

• Voor  : het kappen van een berk
  Locatie  : Pater Damiaanstraat ongen. Simpelveld
  Datum ontvangst : 15 oktober 2014
  Dossiernummer : 38612

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.