Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 43

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 43

Dit item is verlopen op 31-10-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor:Realiseren overkapping
Locatie: Bosschenhuizen 2, 6369 BK Simpelveld
Datum ontvangst   : 11 oktober 2019
Dossiernummer     : 121811

Voor: Vervangen handelsreclame
Locatie: Parklaan 1, 6369 AX Simpelveld
Datum ontvangst   : 11 oktober 2019
Dossiernummer     : 121821

Voor: Overkapping voorzijde
Locatie: Pannisserweide 40, 6369 GW Simpelveld
Datum ontvangst   : 14 oktober 2019
Dossiernummer     : 121877

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.