Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 43

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 43

Dit item is verlopen op 31-10-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Verhogen erfafscheiding
  Locatie : Rolduckerweg 42, 6369 GV Simpelveld
  Datum ontvangst : 09-10-2018
  Dossiernummer : 104676

• Voor : Plaatsen tuinhuis
  Locatie : Vlengendaal 31, 6351 HB Bocholtz
  Datum ontvangst : 12-10-2018
  Dossiernummer : 104696

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.