Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 43

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 43

Dit item is verlopen op 01-11-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

•   Voor        : Nieuwbouw garage en afgraven tuin
    Locatie        : Overhuizerstraat 17, 6351 BE Bocholtz
    Datum ontvangst    : 13-10-2017
    Dossiernummer    : 85276

•   Voor        : legaliseren afwijking vergunning bouw garage
    Locatie        : Groeneweg 40, 6351 JK Bocholtz
    Datum ontvangst    : 16-10-2017
    Dossiernummer    : 87510

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan                                                                        gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.