Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 43

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 43

Dit item is verlopen op 01-11-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

Voor   kappen boom
Locatie     Groeneweg 12 6351 JK Bocholtz
Verzenddatum   18-10-2016
Dossiernummer 71321

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.