Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 43

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 43

Dit item is verlopen op 01-11-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor  kappen boom
Locatie   Groeneweg 12 6351 JK Bocholtz
Datum ontvangst 16-10-2016
Dossiernummer  71321
Voor      plaatsen luifel bij voordeur
Locatie   Persoonstraat 20 te 6351 EM Bocholtz
Datum ontvangst  18-10-2016
Dossiernummer   67182

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.