Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 43

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 43

Dit item is verlopen op 26-11-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Voor kappen eik en esdoorn
Locatie Bouwerweg 22, 6369 GB Simpelveld
Datum ontvangst 1 oktober 2015
Dossiernummer 54750
Voor bouwen woonhuis
Locatie Panneslagerstraat 1, 6369 AR Simpelveld
Datum ontvangst 2 oktober 2015
Dossiernummer 54782
Voor legalisatie garage
Locatie Heiweg 201a, 6351 HT Bocholtz
Datum ontvangst 2 oktober 2015
Dossiernummer 54852
Voor kappen kronkelwilg
Locatie Bulkemstraat 44, 6369 XX Simpelveld
Datum ontvangst 5 oktober 2015
Dossiernummer 54859
Voor kappen 8 essen
Locatie Vlengendaal 87, 6351 HC Bocholtz
Datum ontvangst 7 oktober 2015
Dossiernummer 54834
Voor kappen 11 berken
Locatie Stationstraat 20, 6369 VJ Simpelveld
Datum ontvangst 12 oktober 2015
Dossiernummer 54924
Voor kappen wilg
Locatie Stevensweg 7, 6351 AV Bocholtz
Datum ontvangst 14 oktober 2015
Dossiernummer 55063

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.