Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 43

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 43

Dit item is verlopen op 30-10-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor  : het kappen van twee bomen
  Locatie  :Aretsbosweg ongen. 63561 JN Bocholtz
  Datum ontvangst : 08-10-2014
  Dossiernummer : 37943

• Voor  : het kappen van vijf haagbeuken
  Locatie  :St. Nicolaasstraat 8a 6369 XN Simpelveld
  Datum ontvangst : 07-10-2014
  Dossiernummer : 38022

• Voor  : het kappen van een boom
  Locatie  : Pulsterstraat Simpelveld
  Datum ontvangst : 09-10-2014
  Dossiernummer : 38050

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.