Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 42

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 42

Dit item is verlopen op 21-10-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Verbouwen panden
Locatie : Stationstraat 41-43, 6369 VH Simpelveld
Datum ontvangst : 30 september 2020
Dossiernummer : 140619

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.