Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 42

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 42

Dit item is verlopen op 22-10-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Realiseren dakkapel voorzijde
  Locatie : Huls 70, 6369 EX Simpelveld
  Datum ontvangst : 2 oktober 2019
  Dossiernummer : 121533

• Voor : Vernieuwen dak loods
  Locatie : Steenberg 59, 6351 AR Bocholtz
  Datum ontvangst : 2 oktober 2019
  Dossiernummer : 121537

• Voor : Vervangen dak en realiseren dakkapel c.q. dakopbouw
  Locatie : Pleistraat 20, 6369 AJ Simpelveld
  Datum ontvangst : 6 oktober 2019
  Dossiernummer : 121719

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.