Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 42

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 42

Dit item is verlopen op 24-10-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: Plaatsen tijdelijke informatie unit
Locatie: Raffelsbergweg 6, 6369 XV Simpelveld
Datum ontvangst:  4 oktober 2018
Dossiernummer: 97594
Voor: Legalisatie tijdelijke woonruimte in loods
Locatie:  Tienbaan 3, 6351 AH Bocholtz
Datum ontvangst: 8 oktober 2018
Dossiernummer: 104545
Voor: Nieuwbouw woning
Locatie: Tienbaan 3, 6351 AH Bocholtz
Datum ontvangst: 8 oktober 2018
Dossiernummer: 104546

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.