Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 42

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 42

Dit item is verlopen op 25-10-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

•   Voor        : aanleg in-/uitrit
    Locatie        : Groeneboord 43, 6351 EC Bocholtz
    Datum ontvangst    : 6 oktober 2017
    Dossiernummer    : 87129

•   Voor        : Dakterras met overkapping
    Locatie        : Steenberg 83, 6351 AR Bocholtz
    Datum ontvangst    : 11 oktober 2017
    Dossiernummer    : 82343

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.