Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 42

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 42

Dit item is verlopen op 25-10-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

Voor kappen boom in tuin
Locatie Beatrixstraat 17, 6351 GD Bocholtz
Verzenddatum 10 oktober 2016
Dossiernummer 69206

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.