Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 42

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 42

Dit item is verlopen op 25-10-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor realiseren bedrijf aan huis
Locatie Billenhovenstraat 30, 6351 LV Bocholtz
Datum ontvangst 5 oktober 2016
Dossiernummer 70771
Voor realiseren bedrijf aan huis
Locatie van Werschstraat 18, 6369 CL Simpelveld
Datum ontvangst 7 oktober 2016
Dossiernummer 70937

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.