Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 41

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 41

Dit item is verlopen op 17-10-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : het kappen van een Fraxinus excelsior
  Locatie : Zandberg ongen. (bij Zandbergervoetpad) Bocholtz
  Datum ontvangst : 27-09-2018
  Dossiernummer : 104065

• Voor : Plaatsen dakkapel voorzijde
  Locatie : Steenberg 35, 6351 AP Bocholtz
  Datum ontvangst : 27-09-2018
  Dossiernummer : 104107

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kunt ons bellen, telefoon 045 544 83 83.