Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 41

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 41

Dit item is verlopen op 17-10-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

•   Voor        : Aanpassen gevel
    Locatie        : Pleistraat 2, 6369 AJ Simpelveld
    Datum ontvangst    : 21-09-2017
    Dossiernummer    : 86612

•   Voor        : Realiseren banner
    Locatie        : Hennebergweg 1, 6369 BL Simpelveld
    Datum ontvangst    : 27-09-2017
    Dossiernummer    : 86627

•   Voor        : vervangen dak
    Locatie        : Steenberg 52, 6351 AT Bocholtz
    Datum ontvangst    : 29-09-2017
    Dossiernummer    : 83165

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.