Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 41

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 41

Dit item is verlopen op 18-10-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor realiseren ophaalpunt
Locatie   Parklaan achterzijde supermarkt Simpelveld
Datum ontvangst  29 september 2016
Dossiernummer 68063
Voor    uitbreiden en aanpassen stallen
Locatie  Baneheide 28, 6353 AL Baneheide
Datum ontvangst  :22 september 2016
Dossiernummer 70658

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.