Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 40

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 40

Dit item is verlopen op 07-10-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Plaatsen airco-units
Locatie : Narcissenstraat 25, 6351 BP Bocholtz
Datum ontvangst : 14 september 2020
Dossiernummer : 140080

• Voor : kappen 5 Quercus robur
Locatie : Sportlaan ongenummerd Simpelveld
Datum ontvangst : 15 september 2020
Dossiernummer : 140170

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.