Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 40

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 40

Dit item is verlopen op 10-10-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : kappen Easculus hippocastanium (paardenkastanje)
  Locatie : Zandberg ongenummerd Bocholtz (park)
  Datum ontvangst : 18 september 2018
  Dossiernummer : 103638

• Voor : Realiseren inrit
  Locatie : Reinert 19, 6351 HK Bocholtz
  Datum ontvangst : 18 september 2018
  Dossiernummer : 103658

• Voor : Aanpassen bestaand hekwerk
  Locatie : Oranjeplein 10, 6369 VD Simpelveld
  Datum ontvangst : 19 september 2018
  Dossiernummer : 103792

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.