Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 40

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 40

Dit item is verlopen op 10-10-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:


•   Voor        : Nieuw tijdelijk bouwbord op bestaande constructie
    Locatie        : Baneheiderweg ongen. te Bocholtz
    Datum ontvangst    : 25-09-2017
    Dossiernummer    : 86424

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze kunt u ons bellen: 045 544 83 83.