Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 40

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 40

Dit item is verlopen op 11-10-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor veranderen dak bestaande aanbouw
Locatie de Baan 36, 6351 BL Bocholtz
Datum ontvangst 20 september 2016
Dossiernummer 70157
Voor kappen boom naast inrit
Locatie Kerkstraat 16, 6351 GH Bocholtz
Datum ontvangst 23 september 2016
Dossiernummer 70233
Voor gedeeltelijk vervangen aanbouw achterzijde
Locatie Wijnstraat 11, 6369 GJ Simpelveld
Datum ontvangst 26 september 2016
Dossiernummer 70447

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.