Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 40

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 40

Dit item is verlopen op 17-10-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor het vervangen van het buitenschilderwerk en het plaatsen van isolatieglas
Locatie Elisabethstraat e.o. te Bocholtz
Datum ontvangst 4 september 2015
Dossiernummer 54079

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.