Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 3

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 3

Dit item is verlopen op 21-01-2020.

Het College van Burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Plaatsen tuinhuis en erfafscheiding
  Locatie : Vlengendaal 31, 6351 HB Bocholtz
  Datum ontvangst : 17 december 2019
  Dossiernummer : 125621

• Voor : Nieuwbouw aardappelloods
  Locatie : Groeneweg 58, 6351 JL Bocholtz
  Datum ontvangst : 24 december 2019
  Dossiernummer : 125643

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.

.