Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 3

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 3

Dit item is verlopen op 23-01-2019.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Plaatsen gaashekwerk
  Locatie : Stampstraat 56-58 (achterzijde) Simpelveld
  Datum ontvangst : 19-12-2018
  Dossiernummer : 108514

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.