Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 3

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 3

Dit item is verlopen op 24-01-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

•    Voor        : het bouwen van een weegbrug en het tijdelijk plaatsen van een opslagsilo en           
                        kantoorcontainer
     Locatie        : Bocholtzerweg 18 en aangrenzend perceel, 6369 TG Simpelveld
     Datum ontvangst    : 20 december 2017  
     Dossiernummer    : 91314

•    Voor        : het brandveilig gebruik van het restaurant
     Locatie        : Irmstraat 1, 6369 VL Simpelveld
     Datum ontvangst    : 22 december 2017  
     Dossiernummer    : 91323

•    Voor        : Vergroten dakkapel voorzijde
     Locatie        : Irmstraat 96, 6369 VB Simpelveld
     Datum ontvangst    : 22 december 2017  
     Dossiernummer    : 91362

•    Voor        : verbouwen woonhuis en schuur tot nieuw woonhuis
     Locatie        : Wijnstraat 12, 6369 GJ Simpelveld
     Datum ontvangst    : 3 januari 2018  
     Dossiernummer    : 91371

•    Voor        : Legalisatie erfafscheiding
     Locatie        : St. Remigiusstraat 47, 6369 EL Simpelveld
     Datum ontvangst    : 4 januari 2018  
     Dossiernummer    : 91415

•    Voor        : aanpassen damwand in achtertuin
     Locatie        : St. Remigiusstraat 12, 6369 EM Simpelveld
     Datum ontvangst    : 5 januari 2018  
     Dossiernummer    : 91577

•    Voor        : herbouwen stallen
     Locatie        : Stampstraat 75, 6369 BB Simpelveld
     Datum ontvangst    : 8 januari 2018  
     Dossiernummer    : 91590

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.