Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 3

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 3

Dit item is verlopen op 24-01-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor   verlengen termijn tijdelijke weg
Locatie   Raffelsbergweg 6 6369 XV Simpelveld
Datum ontvangst  4 januari 2017
Dossiernummer   72805
Voor    het aanleggen van een in- en uitrit
Locatie    Steenbergervoetpad 3, 6351 EA Bocholtz
Datum ontvangst  14 december 2016
Dossiernummer  74922
Voor     het aanleggen van een in- en uitrit
Locatie  Kerkeveld 22 6351 LA Bocholtz
Datum ontvangst 3 januari 2017
Dossiernummer  74955

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.