Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 39

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 39

Dit item is verlopen op 30-09-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Vervangen balkon voorzijde
Locatie : Quelle 22, 6351 AW Bocholtz
Datum ontvangst : 10-09-2020
Dossiernummer : 139868

• Voor : Uitbreiden en aanbouw woning
 Locatie : Persoonstraat 8, 6351 EM Bocholtz
Datum ontvangst : 13-09-2020
Dossiernummer : 139870

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.