Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 39

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 39

Dit item is verlopen op 03-10-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : het kappen van een Fraxinus excelsior
  Locatie : Parklaan ongenummerd Simpelveld 
  Datum ontvangst : 13 september 2018
  Dossiernummer : 103370

• Voor : het kappen van een Fagus sylvatica
   Locatie : Parklaan ongenummerd Simpelveld 
   Datum ontvangst : 13 september 2018
   Dossiernummer : 103384

• Voor : het kappen van een Fagus sylvatica
  Locatie : Rolduckerweg ongenummerd (Hellingbos) Simpelveld 
  Datum ontvangst : 13 september 2018
  Dossiernummer : 103410

• Voor : het kappen van een Prunus avium
  Locatie : De Baan ongenummerd Bocholtz 
  Datum ontvangst : 13 september 2018
  Dossiernummer : 103426

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.