Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week-39

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week-39

Dit item is verlopen op 03-10-2017.


Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

•   Voor        : Kappen div. bomen
    Locatie        : Dorpstraat ongen. (terrein Creuze)
    Datum ontvangst    : 13-09-2017
    Dossiernummer    : 86023

•   Voor        : Kappen 3 Fraxinus excelsior
    Locatie        : Sweijersgewanden ongen. 
    Datum ontvangst    : 13-09-2017
    Dossiernummer    : 86055

                                 •         Voor        : Bouwen garage
                                           Locatie        : Groeneboord 56, 6351 EE Bocholtz. 
                                           Datum ontvangst    : 20-09-2017
                                           Dossiernummer    : 86228


Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.