Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 39

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 39

Dit item is verlopen op 27-10-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Voor vergroten regenwaterbuffer
Locatie Keulenderweg Bocholtz
Datum ontvangst 14-09-2015
Dossiernummer 53700
Voor vergroten regenwaterbuffer Puthof
Locatie Rouwkoulerweg ongen. Bocholtz
Datum ontvangst 14-09-2015
Dossiernummer 53795
Voor vergroten regenwaterbuffer
Locatie Katzerweg ongen. Simpelveld
Datum ontvangst 14-09-2015
Dossiernummer 53797

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kunt u bellen met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.