Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 38

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 38

Dit item is verlopen op 22-09-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Realiseren overkapping
Locatie : Pannisserweide 34, 6369 GW Simpelveld
Datum ontvangst : 31 augustus 2020
Dossiernummer : 139449

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383..