Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 38

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 38

Dit item is verlopen op 26-09-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : een milieuneutrale wijziging van de milieuvergunning
  Locatie : Stationstraat 20-22, 6369 VJ Simpelveld
  Datum ontvangst : 31 augustus 2018
   Dossiernummer : 103289

• Voor : het realiseren van een zonneveld ter plaatse van het voormalig stort
  Locatie : Preutersweg ong. te Bocholtz
  Datum ontvangst : 4 september 2018
  Dossiernummer : 103295

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.