Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 38

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 38

Dit item is verlopen op 26-09-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

•    Voor        : Realiseren bed & breakfast
     Locatie        : Bulkemstraat 7, 6369 XS Simpelveld
    Datum ontvangst    : 31-08-2017
    Dossiernummer    : 85899

•   Voor        : Kappen twaalf bomen
    Locatie        : Kloosterstraat 68, 6369 AE Simpelveld
    Datum ontvangst    : 31-08-2017
    Dossiernummer    : 85924

•   Voor        : verbreden inrit
    Locatie        : Min. Ruijsstraat 46, 6351 CL Bocholtz
    Datum ontvangst    : 11-09-2017
    Dossiernummer    : 85937

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.