Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 38

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 38

Dit item is verlopen op 22-10-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Voor

Kappen Betula Verruculosa (reeds gekapt: noodkap)

Locatie Baneheiderweg ongen. Bocholtz
Datum ontvangst

03-09-2015

Dossiernummer

53430

Voor Kappen Quercus Robur (reeds gekapt: noodkap)
Locatie Tienbaan ongen. Bocholtz
Datum ontvangst

03-09-2015

Dossiernummer

53439

Voor Kappen 2 stuks Fraxinus excelsior
Locatie

Zevenbunderstraat t/o huisno. 16 Bocholtz

Datum ontvangst 03-09-2015
Dossiernummer 53457
Voor

Kappen Fraxinus excelsior

Locatie Baneheiderweg bij no. 41 Bocholtz
Datum ontvangst 03-09-2015
Dossiernummer 53478
Voor vergroten woonhuis
Locatie Wijngracht 6 te 6351 HJ Bocholtz
Datum ontvangst 31-08-2015
Dossiernummer 53479
Voor kappen 4 bomen
Locatie

St. Remigiusstraat ongen. (picknickplaats) Simpelveld

Datum ontvangst 09-09-2015
Dossiernummer 53556
Voor realiseren carport
Locatie Hofstraat 4 6351 BD Bocholtz
Datum ontvangst 09-09-2015
Dossiernummer 53561

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kunt u ons bellen: 14 045.