Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 38

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 38

Dit item is verlopen op 25-09-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor  : het kappen van 2 bomen
  Locatie  : Jacobusstraat achter no. 30 6351 LC Bocholtz
  Datum ontvangst : 03-09-2014
  Dossiernummer : 36567

• Voor  : het uitbreiden van de dakkapel
  Locatie  : Kanthuisstraat 11 6369 SM Simpelveld
  Datum ontvangst : 03-09-2014
  Dossiernummer : 36613
 

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.