Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 37

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 37

Dit item is verlopen op 16-09-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Realiseren bedrijf aan huis
 Locatie : Lazaristenstraat 26, 6351 ME Bocholtz
 Datum ontvangst : 25 augustus 2020
 Dossiernummer : 139062

• Voor : Plaatsen airco-unit
  Locatie : Loretostraat 9, 6369 SZ Simpelveld
  Datum ontvangst : 31 augustus 2020
  Dossiernummer : 139154

• Voor : Bouwen melkrundveestal
  Locatie : Langheggerweg 1, 6351 AA Bocholtz
  Datum ontvangst : 28 augustus 2020
 Dossiernummer : 139169

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.