Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 37

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 37

Dit item is verlopen op 18-09-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Bouwen woonhuis
  Locatie : De Pomerio 14, 6351 EK Bocholtz
  Datum ontvangst : 28 augustus 2019
  Dossiernummer : 119900

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.