Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 37

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 37

Dit item is verlopen op 24-10-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

•    Voor        : legalisatie bijgebouwen
     Locatie        : Aretsbosweg 13, 6351 JN Bocholtz
    Datum ontvangst    : 30-08-2017
    Dossiernummer    : 85437

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.