Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 37

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 37

Dit item is verlopen op 17-09-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  • Voor : kappen berk
  • Locatie :De Baan 14 6351 BK Bocholtz
  • Datum ontvangst : 28-08-2015
  • Dossiernummer : 53163

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvraag kunt u bellen met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.