Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 37

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 37

Dit item is verlopen op 18-09-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor  : vernieuwen voorgevel
  Locatie  : Reinert 3 6351 HK Bocholtz
  Datum ontvangst : 01 september 2014
  Dossiernummer : 34887

• Voor  : verbouwen Hoeve Overhuizen
  Locatie  : Overhuizerstraat 2 te 6351 BE Bocholtz
  Datum ontvangst : 3 september 2014
  Dossiernummer : 30883

• Voor  : vernieuwen werktuigberging
  Locatie  : Prickart 63 te 6351 AE Bocholtz
  Datum ontvangst : 21 augustus 2014
  Dossiernummer : 32679

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.