Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 36

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 36

Dit item is verlopen op 10-09-2020.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: herontwikkeling panden
Locatie: Irmstraat 25, 25a en 27, 6369 VL Simpelveld
Datum ontvangst   : 14 augustus 2020
Dossiernummer     : 138704

Voor: wijzigen voorgevel woning
Locatie: Van Werschstraat 2, 6369 CL Simpelveld
Datum ontvangst   : 21 augustus 2020
Dossiernummer     : 138753

Voor : herinrichten tankstation
Locatie: Markt 15a, 6369 AH Simpelveld
Datum ontvangst   : 19 augustus 2020
Dossiernummer     : 138823

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.