Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 36

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 36

Dit item is verlopen op 12-09-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : het kappen van 2 stuks Quercus Robur
  Locatie : Putsvoetpad (Bosschenhuizen), Simpelveld
  Datum ontvangst : 24-08-2018
  Dossiernummer : 102554

• Voor : het wijzigen van een bestaande vergunning
   Locatie : Brewersstraat 1, 6369 EN Simpelveld
   Datum ontvangst : 24-08-2018
   Dossiernummer : 102590

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.