Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 36

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 36

Dit item is verlopen op 13-09-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

•   Voor        : realiseren garage
    Locatie        : Overhuizerstraat 17, 6351 BE Bocholtz
    Datum ontvangst    : 24-08-2017
    Dossiernummer    : 85276

•   Voor        : Ophogen dak
    Locatie        : Bulkemsbroek 21, 6369 XZ Simpelveld
    Datum ontvangst    : 27-08-2017
    Dossiernummer    : 77206

•   Voor        : Aanvullen grond
    Locatie        : Baneheide 28, 6353 AL Baneheide
    Datum ontvangst    : 24-08-2017
    Dossiernummer    : 85289

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.