Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 36

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 36

Dit item is verlopen op 13-09-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor kappen boom in tuin
Locatie Beatrixstraat 17, 6351 GD Bocholtz
Datum ontvangst 17-08-2016
Dossiernummer 69206
Voor verbouwen brandweerkazerne  
Locatie Schoolstraat 1a, 6351 EG Bocholtz
Datum ontvangst 27-08-2016
Dossiernummer 69263

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.