Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 36

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 36

Dit item is verlopen op 10-09-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor: kappen van een esdoorn
    Locatie Jacobusstraat 28, 6351 LC Bocholtz
    Datum ontvangst: 21 augustus 2015
    Dossiernummer: 52815

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.