Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 36

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 36

Dit item is verlopen op 11-09-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor  : het plaatsen van een erfafscheiding
  Locatie  : Minister Ruysstraat 3, 6351 CH Bocholtz
  Datum ontvangst : 20 augustus 2014
  Dossiernummer : 35996

• Voor  : het kappen van een boom
  Locatie  : Oude Molsbergerweg ongen. 6369 CR Simpelveld
  Datum ontvangst : 20 augustus 2014
  Dossiernummer : 36079

• Voor  : het kappen van een boom
  Locatie  : Tulpenstraat ongen. 6351 BS Bocholtz
  Datum ontvangst : 20 augustus 2014
  Dossiernummer : 36093

• Voor  : het kappen van een berk
  Locatie  : Baaksstraat 11 6369 HG Simpelveld
  Datum ontvangst : 21 augustus 2014
  Dossiernummer : 36161

• Voor  : het kappen van drie bomen
  Locatie  : Moogstraat ongen. 6369 HC Simpelveld
  Datum ontvangst : 26 augustus 2014
  Dossiernummer : 36287

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kunt u bellen met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.