Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 35

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 35

Dit item is verlopen op 04-09-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

• Voor : verbreden inrit 
  Locatie : Bulkemstraat 6, 6369 XW Simpelveld
  Datum ontvangst : 15 augustus 2019
  Dossiernummer : 119357

• Voor : plaatsen 8 informatiezuilen 
  Locatie : diverse locaties binnen gemeente
  Datum ontvangst : 14 augustus 2019
  Dossiernummer : 119415

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kunt u bellen met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045 544 83 83.