Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 35

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 35

Dit item is verlopen op 04-09-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : realiseren bedrijfspand
  Locatie : Waalbroek ongenummerd
  Datum ontvangst : 31 juli 2018
  Dossiernummer : 93148

• Voor : realiseren praktijk aan huis
  Locatie : Brewersstraat 20, 6369 EN Simpelveld
  Datum ontvangst : 20 augustus 2018
  Dossiernummer : 102327

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.