Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 35

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 35

Dit item is verlopen op 06-09-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor legaliseren gewijzigde bouwhoogte woning
Locatie De Pomerio 2, 6351 EK Bocholtz
Datum ontvangst 22 augustus 2016
Dossiernummer 68725
Voor legaliseren gewijzigde bouwhoogte woning
Locatie De Pomerio 4, 6351 EK Bocholtz
Datum ontvangst 22 augustus 2016
Dossiernummer 69133

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.