Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 34

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 34

Dit item is verlopen op 30-08-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor ophogen van het dak van de woning
Locatie Irmstraat 76, 6369 VB Simpelveld
Datum ontvangst 10 augustus 2016
Dossiernummer 68576

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.